Επίδομα ανεργίας στην Γερμανία και Κοινωνική Περίθαλψη

Όποιος είχε την τελευταία εργασία του στη Γερμανία και έμεινε άνεργος, δεν είναι μόνος του, αλλά λαμβάνει υπό ορισμένες προϋποθέσεις υποστήριξη από το Κράτος. Δεν λαμβάνετε μόνο οικονομική βοήθεια. Έχετε και τη δυνατότητα να αναζητήσετε μια θέση εργασίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας. Τα γραφεία απασχόλησης και εργασίας διαθέτουν πολλά μέσα στήριξης (για παράδειγμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και μετεκπαίδευσης), τα οποία κατοχυρώνονται στο 2ο και 3ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

1. Επίδομα ανεργίας

Εάν η τελευταία χώρα, στην οποία εργαστήκατε, ήταν η Γερμανία, έχετε υπό ορισμένες προϋποθέσεις απαίτηση λήψης επιδόματος ανεργίας. Μια προϋπόθεση είναι να έχετε εργαστεί προηγούμενος για ορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά κανόνα θα πρέπει να εργαστήκατε τουλάχιστον 12 μήνες κατά τα 2 τελευταία χρόνια. Εάν είχατε κυρίως βραχυχρόνιες σχέσεις εργασίας, οι οποίες περιορίζονταν εξ αρχής σε 10 εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο, ενδεχομένως να αρκεί και 6μηνη απασχόληση.

Συμβουλή: Ακόμα και χρόνοι απασχόλησης σε άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον σκοπό αυτόν. Οι χρόνοι αυτοί μπορούν να αποδειχθούν με τη χρήση του Έντυπου PD U1.

Εάν έχετε χάσει τη δουλειά σας ή εάν μάθατε ότι πρόκειται σύντομα να χάσετε τη θέση εργασίας ή μαθητείας σας ή την πρακτική σας άσκηση, υποχρεούστε να δηλώσετε στο αρμόδιο γραφείο εργασίας ότι αναζητάτε εργασία.

Προσοχή: Πρέπει να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο γραφείο εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της απασχόλησής σας. Εάν μάθετε για τη λήξη της απασχόλησής σας λιγότερο από 3 μήνες νωρίτερα, θα πρέπει εντός 3 ημερών να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο γραφείο εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία. Για την τήρηση της προθεσμίας αυτής, όμως, μπορείτε να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία και τηλεφωνικά (δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης: 0800 4 5555 000) ή online. (Οι πληροφορίες, στις οποίες παραπέμπει ο σύνδεσμος αυτός, δεν παρέχονται στα Ελληνικά.) Η προσωπική συνάντηση μπορεί να γίνει και αργότερα. Εάν χάσετε την προθεσμία, υπάρχει κίνδυνος να σας επιβληθεί περίοδος αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα λαμβάνετε παροχές σύμφωνα με το 3ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (επίδομα ανεργίας).

Περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα ανεργίας μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο αναφοράς ανέργων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας

Μπορείτε να μεταφέρετε την απαίτησή σας επί του επιδόματος ανεργίας για 3 έως 6 μήνες σε άλλη χώρα της ΕΕ, ώστε να αναζητήσετε εργασία εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μεταφέρετε το επίδομα ανεργίας σας από άλλη χώρα της ΕΕ για την αναζήτηση εργασίας στη Γερμανία. Και αντίστροφα μπορείτε να μεταφέρετε το γερμανικό επίδομα ανεργίας σας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Προσοχή: Εάν θέλετε να μεταφέρετε τις παροχές ανεργίας σας σε άλλη χώρα, θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Απασχόλησης και να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις. Διαφορετικά μπορεί να απολεσθούν τα δικαιώματά σας επί των παροχών.

2. Βασική περίθαλψη

Η βασική περίθυαλψη σας εξασφαλίζει τα ελάχιστα οικονομικά μέσα που έχετε ανάγκη για τη διαβίωσή σας.

Άτομα που είναι ικανά να εργαστούν και αναζητούν εργασία, χωρίς να έχουν απαίτηση να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή λαμβάνουν μόνο πολύ χαμηλό επίδομα ανεργίας ή έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας β’ σύμφωνα με το 2ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο επίδομα ονομάζεται και «Hartz IV».

Άτομα που δεν είναι ικανά να εργαστούν, π.χ. λόγω ασθένειας ή ηλικίας συνταξιοδότησης, και δεν μπορούν να εργαστούν, λαμβάνουν υποστήριξη σύμφωνα με το 12ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Περίυαλψης.

Προσοχή: Για τους πολίτης της ΕΕ ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες αναφορικά με την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές αυτές. Μπορούν να λάβουν παροχές σύμφωνα με το 2ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, εάν

  • εργάζονται στη Γερμανία, αλλά δεν έχουν αρκετά εισοδήματα για την εξασφάλιση της διαβίωσής τους, ή

  • έχουν εργαστεί πάνω από 1 έτος στη Γερμανία και έγιναν ακούσια άνεργοι. Εάν έχουν εργαστεί λιγότερο από 1 έτος, οι παροχές περιορίζονται σε 6 μήνες.

Ένας ενήλικος χωρίς οικογένεια ή τέκνα λαμβάνει επί του παρόντος έως 424 ευρώ μηνιαίως. Καταβάλλονται επιπλέον εύλογα έξοδα διαμονής και θέρμανσης. Γίνεται καταλογισμός του εισοδήματός σας.

Εάν η διαμονή σας στη Γερμανία έχει ως μοναδικό σκοπό την αναζήτηση εργασίας και δεν έχετε προηγουμένως εργαστεί για αρκετό χρόνο εδώ, λαμβάνετε τις παροχές του 2ου και 12ου βιβλίου του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης μόνο μετά από 5ετή νόμιμη διαμονή στη Γερμανία.

Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής σας, μπορείτε να λάβετε κατ’ ανώτατο όριο παροχές 1 μηνός σύμφωνα με το 12ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης για διατροφή, σωματική υγιεινή και παροχές υγείας καθώς και για διαμονή και σίτιση (επίδομα αναμονής).
Σε ιδιαίτερα δυσχερείς περιπτώσεις (π.χ. ανικανότητα ταξιδιού) οι παροχές αυτές μπορούν να παραχωρηθούν για περισσότερο από 1 μήνα.

 

Ημερολόγιο

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28