Η ασφάλιση υγείας στη Γερμανία

 

Από το 2009, κάθε άτομο που έχει μόνιμη κατοικία στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υποχρεούται να έχει ασφάλιση υγείας. Ακόμα και για βραχυπρόθεσμη διαμονή στη Γερμανία απαιτείται μία ασφάλιση υγείας, διαφορετικά απορρίπτεται η έκδοση θεώρησης.

Ιδιαιτερότητες του γερμανικού συστήματος ασφάλισης υγείας

Η γερμανική ασφάλιση υγείας χαρακτηρίζεται από ένα διπλό σύστημα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης υγείας (GKV) και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (PKV). Ενώ η υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας είναι προσβάσιμη για όλους, για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας ισχύουν συγκεκριμένοι όροι.
Οι πολίτες από κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου¹ (ΕΟΧ) και οι υπήκοοι χωρών, με τις οποίες υπάρχει συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης², μπορούν να παραμείνουν ασφαλισμένοι στην ασφάλιση υγείας της χώρας καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές παροχές άλλων χωρών ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τη Γερμανία. Ως εκ τούτου, μπορεί να απαιτείται μία οικονομική συνεισφορά ή η σύναψη μίας συμπληρωματικής ασφάλισης.

 Υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας (GKV) και αρχή της αλληλεγγύης

Οι εισφορές της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης υγείας εξαρτώνται από το εισόδημα. Βάση είναι το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα, από το οποίο χρεώνεται ένα ενιαίο ποσοστό εισφορών ύψους 14,6% (από το 2018). Αυτό κατανέμεται εξίσου μεταξύ του ασφαλισμένου και του εργοδότη, έκαστο με 7,3%. Επιπλέον, κάθε ταμείο υγείας χρεώνει μία πρόσθετη εισφορά διαφορετικού ύψους, την οποία πληρώνει μόνο ο μισθωτός. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου εκτίμησης εισφορών (2018: 4.425,00 ευρώ μηνιαίως), το εισόδημα δεν έχει σημασία για τον υπολογισμό της εισφοράς. Στην υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση υγείας, τα παιδιά και οι σύζυγοι μπορούν να καλυφθούν ασφαλιστικά δωρεάν μέσω μίας οικογενειακής ασφάλισης.

Ορισμένες ομάδες ατόμων πρέπει να γίνουν μέλη μίας υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης υγείας. Σε αυτές συγκαταλέγονται:

  • ιδιωτικοί υπάλληλοι (ακαθάριστο εισόδημα κάτω από το όριο υποχρεωτικής ασφάλισης)
  • συνταξιούχοι (εάν πληρούται η περίοδος προηγούμενης ασφάλισης)
  • δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας 

Ατομικές παροχές στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Η ιδιότητα του μέλους σε μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας (PKV) δεν είναι δυνατή για όλους. Οι μισθωτοί με ακαθάριστο εισόδημα πάνω από το όριο υποχρεωτικής ασφάλισης (2018: 4.950 € μηνιαίως) μπορούν να ασφαλιστούν στην ιδιωτική ασφάλιση. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να απαλλαχθούν από την υποχρέωση ασφάλισης με μία αίτηση. Συχνά, οι ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας απαιτούν μία ελάχιστη περίοδο μόνιμης διαμονής στη Γερμανία. Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι πρέπει να αποδείξουν μία μακροχρόνια περίοδο ασφάλισης. Πολλές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ειδικές τιμές για αυτή την ομάδα, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τη διάρκεια παραμονής.
Σε περίπτωση αίτησης για ιδιωτική ασφάλιση υγείας, θα τεθούν λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας (υγειονομική εξέταση). Η γερμανική ασφαλιστική κάλυψη λήγει, μόλις ο ασφαλισμένος επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του.

Οι ακόλουθες ομάδες ατόμων είναι συχνά ιδιωτικά ασφαλισμένες:

  • ιδιωτικοί υπάλληλοι (ακαθάριστο εισόδημα πάνω από το όριο υποχρεωτικής ασφάλισης)
  • δημόσιοι υπάλληλοι
  • αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι εισφορές μίας ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι ανάλογες με την κατάσταση της υγείας, την ηλικία και το εύρος των παροχών, ανεξάρτητα από το εισόδημα. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ατομικά για κάθε ασφαλισμένο.
Η προσφορά παροχών της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας δεν υπόκειται σε κρατικούς κανονισμούς και είναι πολλές φορές πιο εκτενής σε σχέση με την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση. Επιπλέον, οι παροχές μπορούν να προσαρμοστούν ακριβώς στον ασφαλισμένο. Για όλα τα έξοδα θεραπείας, ο ασφαλισμένος πληρώνει πρώτα προκαταβολικά. Η ασφάλιση επιστρέφει αυτά τα έξοδα με την υποβολή ενός τιμολογίου (αρχή επιστροφής εξόδων).

 

Ημερολόγιο

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28