Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Haftpflichtversicherung (γράφει ο Αριστοφάνης Δημ. Οσμανλής)

Τι σας προσφέρει η ασφάλιση αστικής ευθύνης

Η private Haftpflichtversicherung καλύπτει την εκ του Νόμου Αστική Ευθύνη αναφορικά με Σωματικές Βλάβες/Θάνατο (περιλαμβάνεται η Ψυχική Οδύνη/Ηθική Βλάβη) ή/και Υλικές Ζημιές (καταστροφή, αλλοίωση κλπ. περιουσιακού στοιχείου) που θα προκληθούν σε Τρίτους από υπαίτια πράξη ή παράλειψη από αμέλεια (αδικοπραξία) του ασφαλισμένου και των προστηθέντων του. 

Privat Haftpflicht Versicherung: Αφορά ασφάλεια την οικογενείας έναντι σε τρίτους

Berufshaftpflichtversicherung: Αφορά ασφάλεια επαγγελματιών έναντι σε πελάτες τους

KFZ-Haftpflichtversicherung: Αφορά ασφάλεια μηχανοκινήτων οχημάτων έναντι τρίτων

Geschäfts, Haushaftpflicht: Αφορά ασφάλεια έναντι τρίτων

 

Ημερολόγιο

« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31