Συμβόλαιο Εργασίας (γράφει ο Αριστοφάνης Δημ. Οσμανλής)

Τι θα πρέπει να αναφέρεται στο συμβόλαιο εργασίας

Στην σύνταξη των συμβολαίων έχετε πλήρη ελευθερία. Δηλαδή, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος μπορούν να ρυθμίσουν το πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας, από κοινού όπως θέλουν.      

Στα ακόλουθα σημεία στις συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή επειδή στην πράξη θα έχουμε προβλήματα αν λείπουν σαφείς κανόνες:

Ώρες και τόπος εργασίας:

Σε κάθε σύμβαση πρέπει να σημειωθεί η τακτική εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας. Και να θυμάστε: σύμφωνα με τα νόμος περί ωρών εργασίας, ο ημερήσιος καθαρός χρόνος εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις 8 ώρες.

Ο τόπος εργασίας πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα.

Προσωρινή ή μόνιμη σχέση εργασίας:

Ο εργοδότης καθορίζει αν η σχέση εργασίας με τον νέο εργαζόμενο είναι προσωρινή ή μόνιμη.    

Μισθός:

Εισάγετε το ποσό ακαθάριστων αποδοχών ανά εργάσιμη ώρα η εργάσιμο μήνα. Επίσης να προσδιορίσει εάν θα υπάρχουν άλλες επιδόσεις. Το κατώτατο ωρομίσθιο έχει καθοριστεί δια Νόμου στα 8,84€ (2018).

Ασθένεια:

Βασικά τα της ασθένειας αναφέρονται στην Entgeltfortzahlungsgesetz. Παρ 'όλα αυτά, θα πρέπει να διευκρινιστεί πώς οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμπεριφέρονται σε περίπτωση ασθένειας.

Καταγγελία της Σύμβασης:

Σε κάθε σύμβαση εργασίας θα πρέπει να καθορίζεται, το τρόπος και ο χρόνος που μπορεί να καταγγελθεί η σύμβαση.

Άλλη δραστηριότητα:

Αν και γενικά δεν απαγορεύεται, καλά είναι να διευκρινιστεί εκ των ποτέρων, αν ο εργαζόμενος πρέπει προτού υπογράψει τέτοιες θέσεις (εργασίας Minijοb) να ενημερώσει και να ζητήσει την συγκατάθεση του εργοδότη εκ των προτέρων.

Εχεμύθεια:

Στην πραγματικότητα αυτό είναι αυτονόητο. Ωστόσο, αυτό δεν βλάπτει, αν στο σημείο απασχόληση σημειωθεί και πάλι.

Υπερωρίες:

Πρέπει να καθοριστεί στην σύμβαση αν ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να κάνει υπερορίες. Αυτή η παράγραφος είναι βασική τόσο για τον εργοδότη που έτσι μπορεί να αξιώσει από τον εργαζόμενο υπερωρίες, όσο και στον εργαζόμενο που έτσι μπορεί να αξιώσει μεγαλύτερο μισθό.

Προθεσμία για πιθανές αξιώσεις:

Θα πρέπει να καταστήσει σαφές πότε και σε ποιο χρονικό πλαίσιο μπορεί να κάνει ο υπάλληλος πιθανές αξιώσεις αφού καταγγείλει την σύμβαση εργασίας

Συμπληρωματικά, οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο συμβόλαιο εργασίας, ισχύει η Γερμανική Νομοθεσία. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ένα άρθρο της σύμβασης έρχεται σε αντίθεση με την Γερμανική Νομοθεσία, ισχύει η Γερμανική Νομοθεσία

          

Nutzen Sie bei Ihren Arbeitsverträgen die Gestaltungsfreiheit, das heißt, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer geben vor, was in den Arbeitsverträgen geregelt sein sollte. Auf folgende Punkte in Arbeitsverträgen sollten Sie aber ganz besonders achten, weil sie in der Praxis immer wieder zu Problemen führen, wenn klare Regelungen fehlen:

Arbeitszeit:
In jeden Arbeitsvertrag sollte die regelmäßige Wochenarbeitszeit festgehalten werden. Und denken Sie daran: Laut Arbeitszeitgesetz darf die tägliche Arbeitszeit nur in Ausnahmefällen 8 Stunden überschreiten.

Befristet oder unbefristet:
Der Arbeitgeber legt fest, ob das Arbeitsverhältnis mit dem neuen Mitarbeiter befristet oder unbefristet geschlossen wird. Ohne Sachgrund dürfen Befristungen höchstens über 2 Jahre gehen und in dieser Zeit 3-mal verlängert werden. Eine längere Befristung ist nur mit sachlichem Grund erlaubt.

Gehalt:
Geben Sie die Bruttovergütung als Monats- oder Jahresgehalt an. Legen Sie außerdem fest, ob weitere feste oder leistungsabhängige Bestandteile gezahlt werden.

Krankheit:
Grundsätzlich reicht im Arbeitsvertrag ein Hinweis auf das Entgeltfortzahlungsgesetz. Dennoch sollte eindeutig geklärt sein, wie sich der Angestellte im Krankheitsfall zu verhalten hat.

Kündigung:
In jedem Arbeitsvertrag sollte stehen, mit welcher Frist das Arbeitsverhältnis von einer der beiden Parteien gekündigt werden kann. Legen Sie auch fest, ob eine Probezeit für das Arbeitsverhältnis gilt.

Nebentätigkeit:
Nebentätigkeiten sind nicht generell nicht zu verbieten, aber dennoch die Spielregeln hierfür festlegen, etwa, dass der Angestellte solche Jobs beim Arbeitgeber vorher anmelden muss.

Verschwiegenheitspflicht:
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es schadet aber nicht, wenn Sie noch einmal im Arbeitsvertrag ausdrücklich darauf hinweisen.

Überstunden:
Legen Sie im Arbeitsvertrag fest, dass der Angestellte verpflichtet ist, Überstunden zu leisten. Diese Klausel ist Ihre Rechtsgrundlage, auf der Sie später solche Überstunden fordern dürfen.

Ausschlussfrist:
Ist das Arbeitsverhältnis beendet, sollten Sie klar machen, wann und in welcher Frist Ihr Mitarbeiter noch eventuelle Ansprüche geltend machen darf.

Ημερολόγιο

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31