Εφορία: Υποβάλατε Φορολογική Δήλωση (στην Γερμανία) οικειοθελώς, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τυχόν επιπλέων Φόρο Εισοδήματος (γράφει ο Αριστοφάνης Δημ. Οσμανλής)

Είστε υποχρεωμένοι να Υποβάλετε Δήλωση φόρο εισοδήματος;

Όσοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση αλλά το υποβάλλουν οικειοθελώς έχουν τέσσερα έτη για να το πράξουν.

Για την φορολογική δήλωση του 2013 η τελική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 31.12.2017 στις 24.00 η ώρα.

Πότε είναι υποχρεωμένος να υποβάλετε Φορολογική Δήλωση και πότε συμβαίνει οικειοθελώς;

Η υποχρέωση υποβολής Φορολογικής δήλωσης υφίσταται σε αυτές τις περιπτώσεις:

Το φορολογητέο πρόσθετο εισόδημα υπερβαίνει τα 410 ,00€

Έχει καταχωρηθεί στην μισθοδοσία σας ένα ποσό απαλλαγής Φόρου

Λάβατε επιδόματα όπως: ανεργίας, ασθενείας κ.α., άνω των 410

Είχατε εργασιακές σχέσεις παράλληλα με αρκετούς εργοδότες.

Υπάρχουν κεφαλαιουχικά κέρδη (Τόκοι ή άλλα) για τα οποία δεν θα μπορούσε να επιβληθεί τελικός φόρος στην πηγή.

Οι άγαμοι ή οι διαζευγμένοι γονείς θέλουν να μεταφέρουν ορισμένα επιδόματα για ένα παιδί.

Ένας σύζυγος είχε τον κωδικό φορολόγησης 5 ή 6 όλο το χρόνο ή μερικές φορές.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να φροντίσετε ώστε η φορολογική σας να κατατεθεί εγκαίρως στην Οικονομική Εφορία που ανήκετε σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας.

Η κατάθεση Φορολογικής Δήλωσης πρέπει να γίνει ακόμα και στην περίπτωση που θα πρέπει να καταβάλλεται επί πλέων Φόρο Εισοδήματος. (Nachzahlung)

Στην περίπτωση που υποβάλετε οικειοθελώς μια φορολογική δήλωση εισοδήματος, τότε δεν πρέπει να ανησυχείτε για επιπλέων Φορολογία (Nachzahlung)

Εάν μια εθελοντική φορολογική δήλωση οδηγεί απροσδόκητα σε μια επιπλέων πληρωμή (Nachzahlung), μπορείτε να αποσύρετε τη δήλωση με το παρακάτω πρότυπο έντασης (προθεσμία: 4 εβδομάδες από την παραλαβή της ειδοποίησης αξιολόγησης φόρου).

Στη συνέχεια, η φορολογική υπηρεσία θα παραιτηθεί από την απαίτηση και θα ανακαλέσει το εκκαθαριστικό.

Δείγμα: Απόσυρση της εθελοντικής φορολογικής δήλωσης/Ένσταση

[VornameName]

Telefon: [Telefonnummer]

[Strasse]

[Faxnummer]

[PlzOrt]

Finanzamt [Finanzamt]

[FinanzamtStrasse]

[FinanzamtPlz] [FinanzamtOrt]

[Ort], den [Datum]

Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid [Jahr] vom [BescheidDatum] und Rücknahme des Antrags auf Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG

Steuernummer [Steuernummer]

Steuer-Identifikationsnummer: [Identifikationsnummer]

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen den oben genannten Einkommensteuerbescheid Einspruch ein.

Den Antrag auf Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG nehme ich zurück.

Darüber hinaus beantrage ich Aussetzung der Vollziehung.

Mit freundlichen Grüßen

[VornameName]

 

Sind Sie Einkommensteuerpflichtig?

Wer nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, sondern diese freiwillig einreicht, hat dafür vier Jahre Zeit. Also nichts wie ran an die Steuererklärung für 2013!

Wann ist man zur Abgabe verpflichtet und wann erfolgt sie freiwillig?

Eine Verpflichtung zur Abgabe der Steuererklärung besteht u.a. in diesen Fällen:

  • Die steuerpflichtigen Nebeneinkünfte liegen über 410 Euro.
  • Es wurde ein Freibetrag eingetragen.
  • Es wurde Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Kurzarbeitergeld etc. über 410 Euro bezogen.
  • Es bestanden parallel mit mehreren Arbeitgebern Arbeitsverhältnisse.
  • Es liegen Kapitalerträge vor, bei denen keine Abgeltungsteuer erhoben werden konnte.
  • Nicht verheiratete oder geschiedene Eltern wollen bestimmte Freibeträge für ein Kind übertragen.
  • Ein Ehepartner hatte das ganze Jahr oder zeitweise die Steuerklasse 5 oder 6.

In allen diesen Fällen, sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre Einkommensteuererklärung rechtzeitig dem Finanzamt vorliegt. Auch wenn eine Steuernachzahlung droht.

Sie Sie NICHT-Einkommensteuerpflichtig und Sie geben freiwillig eine eine Einkommensteuer -erklärung dem Finanzamt ab, haben Sie dann mit keine Steuernachzahlung zu fürhchten.

Führt eine freiwillig abgegeben Steuererklärung unerwartet zu einer Nachzahlung, können Sie die Erklärung mit diesem Muster-Einspruch (Frist: 4 Wochen ab Zugang des Steuerbescheides) zurücknehmen. Das Finanzamt wird dann auf die Forderung verzichten.

Muster-Einspruch: Rücknahme der freiwilligen Steuererklärung

[VornameName]

Telefon: [Telefonnummer]

[Strasse]

[Faxnummer]

[PlzOrt]

Finanzamt [Finanzamt]

[FinanzamtStrasse]

[FinanzamtPlz] [FinanzamtOrt]

[Ort], den [Datum]

Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid [Jahr] vom [BescheidDatum] und Rücknahme des Antrags auf Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG

Steuernummer [Steuernummer]

Steuer-Identifikationsnummer: [Identifikationsnummer]

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen den oben genannten Einkommensteuerbescheid Einspruch ein.

Den Antrag auf Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG nehme ich zurück.

Darüber hinaus beantrage ich Aussetzung der Vollziehung.

Mit freundlichen Grüßen

[VornameName]


 

Ημερολόγιο

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28