ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (γράφει ο Αριστοφάνης Οσμανλής Διευθυντής του φοροτεχνικού γραφείου ARGUS στο Ντίσσελντορφ.

Κάθε Έλληνας φορολογούμενος που φεύγει στο εξωτερικό και αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, (π.χ. επαγγελματική σταδιοδρομία στο εξωτερικό, αναχώρηση για προσωπικούς λόγους) θα πρέπει εντός προθεσμιών να δηλώσει τη μεταφορά της διεύθυνσης κατοικίας του και επομένως της φορολογικής κατοικίας του, στη ΔΟΥ που υπάγεται και να μεταφερθεί στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για κατοίκους εξωτερικού (για την Αττική στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού).

Ποιους αφορά; Ποια είναι η διαδικασία; Πότε;

Για τη μεταγραφή στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού για όσους έζησαν τουλάχιστον 6 μήνες στο εξωτερικό το φορολογικό έτος που διανύεται (π.χ. χρήση 2015) απαιτούνται τα εξής :

 • Κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 10 Σεπτεμβρίου του έτους που έπεται του φορολογικού:
  • Συμπληρωμένα έντυπα ΔΟΥ (ΜΟ-Μ1-Μ7),
  • Πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ορισμού φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα,
  • ΑΦΜ φορολογικού εκπροσώπου- που πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας,
  • Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος προς μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.
  • Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από τη χώρα κατοικίας (Tax Residence Certificate: Tax Year 2015) ή εάν η χώρα δεν εκδίδει το εν λόγω πιστοποιητικό, προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από τη φορ. δήλωση που έχετε υποβάλλει στο εξωτερικό, ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, ή βεβαίωση από προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή.
  • Η διαδικασία ξεκινά το πρώτο τρίμηνο του έτους που ακολουθεί το χρόνο αναχώρησης για το εξωτερικό και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους με την κατάθεση του Πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας (ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου που υποκαθιστά το πιστοποιητικό για τις χώρες που δεν το εκδίδουν).

Ένα πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας εφόσον έχει στην χώρα αυτή τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων (δηλ. τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του).

Επίσης, αν ένα φυσικό πρόσωπο βρίσκεται στην αλλοδαπή συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στην Ελλάδα, νοείται ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού από την πρώτη ημέρα παρουσίας του.

 

Ημερολόγιο

« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31