Αργίες σχολικού έτους 2019 (ΒΡΒ Γερμανία)

http://www.kalenderpedia.de/images/ferien/2019/ferien-2019-nrw.png